ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αναθέστε μας τη μεταφορά του τρακτέρ σας!

Στην εταιρεία οδικής βοήθειας ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αναλαμβάνουμε και τη μεταφορά γεωργικών μηχανημάτων, με υπευθυνότητα και άψογο επαγγελματισμό.

Η εν λόγω μεταφορά είναι, προφανώς, ιδιαίτερα απαιτητική και απαιτεί άριστη τεχνογνωσία, εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Εμείς έχουμε όλα όσα απαιτούνται για την άριστη διεκπεραίωση των εργασιών μας.

Στη ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα (γερανούς & ανυψωτικά) για την εκτέλεση και της πιο περίπλοκης διαδικασίας μεταφοράς!

Με αρωγό τον εξοπλισμό και την εμπειρία μας, μεταφέρουμε το τρακτέρ σας και τα αγροτικά – γεωργικά μηχανήματά σας:

Με αρωγό τον εξοπλισμό και την εμπειρία μας, μεταφέρουμε το τρακτέρ σας και τα αγροτικά – γεωργικά μηχανήματά σας:

Αναθέστε μας την άμεση μεταφορά των αγροτικών μηχανημάτων σας και επωφεληθείτε των ανταγωνιστικών τιμών μας!

24 ώρες το 24ωρο, με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς την καταβολή μηνιαίας συνδρομής!